9.5.2009 Putování za krásami Zlatohorska

Na tuto akci, pořádanou Klubem českých turistů Ondřejovice, jsme pozvali zástupce naší partnerské obce Skorochów z Polska. Na obrázku třetí zleva stojí p. Danuta Labedska, která je úspěšnou starostkou  této malé obce (za rok 2008 dokonce obdržela ocenění od prezidenta Polska jako nejlepší starosta obce celé země). Myslím si, že spolupráce s těmito lidmi může být pro vesnici naši v budoucnu docela přínosem.

Putování jsme si poněkud zkrátili, prošli jsme si Ondřejovice, došli na oběd do Hotýlku u Pekina, kde proběhlo setkání se starostou Zlatých Hor (jenž mimochodem toto pohoštění uhradil). Poté jsme navštívili Hornický skanzen v údolí ztracených štol a přes Ovčácký vrch doputovali zpět do Ondřejovic.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode