Odkaz

 

 

Web   URL

Ondřejovice na Facebooku                                              

Sokol Ondřejovice - umístění ve stolním tenisu

:

:

www.facebook.com/pages/Vesni%C4%8Dka-na%C5%A1e-nest%C5%99ediskov%C3%A1/113108122132918

https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=555&rocnik=2011

Město Zlaté Hory

:

www.zlatehory.cz/

Historie a současnost ložiska zlata evropského významu

:

https://www.hornictvi.info/cteni/zhory/zhory.htm

Salisov

:

https://salisov.unas.cz/

Horní a Dolní Údolí

:

https://dolniudoli.webnode.cz/

Lyžařský areál Zlaté Hory - Příčná

https://www.ski-pricna.cz/

Jeseník

Odbory MěÚ Jeseník

:

www.mujes.cz

https://www.jesenik.org//odbory-meu/list/16-odbory-meu1.html

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

:

www.hzsol.cz/index.php?id=545

Nemocnice Jeseník

:

www.jesnem.cz/

Nemocnice Krnov

:

www.szzkrnov.cz/

Policie České republiky

 

 www.policie.cz/clanek/kontakty-737918.aspx

Úřad práce v Jeseníku

:

portal.mpsv.cz/sz/local/je_info/

Krajský úřad Olomouc

:

www.kr-olomoucky.cz/

Katastrální úřad Jeseník

:

www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=811&AKCE=GEN:UVOD

Nahlížení do katastru nemovitostí

:

nahlizenidokn.cuzk.cz/

Finanční úřad v Jeseníku

:

www.financni-urad.info/62~financni-urad-v-jeseniku.htm

Úřady-kontakty ve státní správě v ČR

:

www.statnisprava.cz/

Povodí Odry

:

www.pod.cz/

Technické služby Zlaté Hory

:

https://www.smzh.cz/

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode