Reference

5.12.2009 Hasiči - výroční valná hromada

Sbor dobrovolných hasičů pořádal 5.12.2009 Výroční valnou hromadu. Program schůzky byl poměrně tradiční - bilancování činnosti v průběhu roku 2009, informace o stavu financí, odměnění některých členů za vykonanou práci, plán činnosti sboru na další rok, volba výboru na dalších pět let,...

Oprava komunikace

Výsledek práce firmy na opravě břehu a komunikace naproti budovy bývalé pošty se dle mého dá hodnit jako velmi dobrý

22.10.2009 Zámecký park

1) Dne 22.10.2009 se v prostoru zámeckého parku sešli zástupci referátu živ.prostředí Města ZH (p. Paulová a Mocka), technických služeb Města ZH a Osadního výboru. Cílem setkání bylo prověřit stav stromů v parku a označit ty z nich, které bude nevyhnutné pokácet kvůli jejich špatnému stavu a tedy i...

1.10.2009 Odběry vzorků vody ze studní

Dne 1.10.2009 provedla pracovnice KHS Šumperk p. Reichlová za asistence starosty ondřejovických hasičů J.Vojčáka odběry vzorků ze studní zaplavených na jaře. Výsledky testů budou po provedení rozboru poskytnuty úřadu Města Zlaté Hory.

22.9.2009 Změna dopravního značení

22. září 2009 v 9.00 hodin proběhlo v Ondřejovicích ústní jednání vyvolané z důvodu změny využití místní komunikace na pěší zónu a cyklistickou stezku na pozemcích p. p. č. 270/1 a 275 v kat. území Ondřejovice v Jeseníkách (komunikace k rodinným domům nad areálem statku). Na jednání byli pozváni...

5.9.2009 Studny - snad už naposledy

Jak již bylo předesláno, jednou z podmínek pro bezplatný rozbor vody je, že všechny zaplavené studny musí být ošetřeny hasiči. Tudíž jsme dnes opět vyrazili na kolečko po zasažených studních, abychom dočistili studny těch majitelů, se kterými jsme se dříve dohodli, že si své studny...

Výkaz činnosti OV Ondřejovice za rok 2009

Výkaz činnosti_2009.xls (82 kB)    

31.8.2009 Čerpání studní - závěr

Dnes provedli hasiči závěrečné ošetření kontaminovaných studní v obci. Doufejme, že příroda nás již letos k podobným akcím nedonutí. Na akci se podíleli: Jaroslav Vojčák, Miroslav Sýkora, Jozef Siarka, Jiří Matějka (jako dobrovolný pomocník dobrovolných hasičů:-) - tedy "stará garda". Po příštích...

15.7.2009 Čerpání studní - potřetí

Dnes vyjížděli hasiči k dalšímu kolu čerpání kontaminovaných studní. Potřetí a naposledy u Olšarů. V úmyslu měli vyčerpat studnu u Jiřího Kvity, nikdo však nebyl doma, tak to nevyšlo. Bouřkové přívaly deště zpodvečera udělaly čáru přes rozpočet dalším snahám, takže toho dne to...

11.7.2009 Turistické dožínky - Skorochów (Polsko)

    Zmíněné kulturní a sportovní akce ve spřátelené obci Skrochów v Polsku se za Ondřejovice zúčastnilo 5 obyvatel v doprovodu 2 hostů ze Zlatých Hor. Pozvání přijali samozřejmě i Rejvízáci (kteří mají dílem osudu uzavřenou partnerskou smlouvu se stejnou...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode