Zrušení vodárny

Dopis, adresovaný domácnostem, postiženým přerušením dodávky vody z bývalé vodárny v Javorné:

 

 Vážení,

 na základě schůzky konané 20.5.2009 na městském úřadě ve Zlatých Horách ve věci zajištění dodávky užitkové vody z vodárenského objektu Javorná, který je ve vlastnictví pana Felbaby, byla uzavřena mezi zmíněným vlastníkem a akciovou společnosti Služby města Zlatých Hor nájemní smlouva na pronájem tohoto vodárenského objektu. V návaznosti na tento akt akciová společnost předložila k podpisu účastníkům jednání návrh smlouvy na zajištění dopravy užitkové vody na období do 31.10.2009, kdy bude ukončena dodávka elektrické energie a nebude možné dále dopravu vody zajišťovat.

Z původního počtu osmi osob smlouvu podepsali jen čtyři, ostatní řešili zásobování svých nemovitostí vodou individuálně. Z tohoto důvodu budou rovněž náklady na zajištění dopravy na 1 m3 vody vyšší a s odpojováním dalších odběratelů budou dále stoupat. Proto je v zájmu všech tuto problematiku urychleně řešit vlastním individuálním odběrem.

Dne 1.6.20089 jsem navštívil ve firmě 2-hydrogeo Krnov pana inženýra Ulahela, se kterým jsem celou situaci podrobně konzultoval. Dle jeho zkušeností s lokalitou Ondřejovice je jediným ekonomicky a technicky možným řešením stejný postup, a to vyhledání vhodného zdroje a zřízení hlubinného vrtu. Jeho firma má v této oblasti bohaté zkušenosti, jak s vytipováním vhodného zdroje, tak s vlastní realizací vrtu , následným zajištěním projektové dokumentace, vyřízením stavebního povolení a povolení k odběru podzemní vody pro individuální zásobování.

Dle předběžného odhadu se cena za vyhledání vhodného zdroje pohubuje cca do 2 000 Kč včetně DPH (v případě 4 nemovitostí se náklady rozpočítají). Cena za 1 m vrtu se dle obtížnosti pohybuje od 1300 až do 2500 Kč + DPH. Ta nižší je u běžných vrtů v standartním podloží.

Kontakt na pana inženýra Ulahela v případě Vašeho zájmu o spolupráci je:

Ing. Petr Ulahel, Revoluční 55, 794 01 Krnov, e-mail: ulahel@2-hydrogeo.cz, tel. 554616374, mobil 603434547.

V současných možnostech Města Zlaté Hory není možné tuto problematiku řešit komplexně jednak z důvodů finančních, tak i z důvodů vlastnických práv k pozemkům v dané lokalitě. Proto se Vám snažíme nastínit a připravit možný způsob vyřešení dané situace.

 

S pozdravem

  

Jiří Kozel

místostarosta města  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode