Výsledky rozboru vody

17.10.2009 19:08

Dne 1.10.2009 provedla pracovnice KHS Šumperk p. Reichlová za asistence starosty ondřejovických hasičů J.Vojčáka odběry vzorků ze studní,  zaplavených na jaře.

K 26.10.2009 jsou již k dispozici oficiální výsledky: 

Voda většiny testovaných studní v Ondřejovicích nevyhovuje. Obecně to lze shrnout, že v Ondřejovicích studny nevyhověly (s výjimkou studny V.Macka), na Salisově jsou v pořádku studny v uzavřené obci, studny u hlavní silnice na Mikulovice neprošly. Voda je ve většině případů mokrobiologicky závadná, nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. a její používání na pití, vaření a osobní hygienu může ohrozit zdraví uživatelů. Originály výsledků byly předány majitelům testovaných studní.

V tomto případě však již další ošetřování studní musí řešit majitelé individuálně a na vlastní náklady (viz příručka Studna jako zdroj pitné vody). Dle pokynu starosty Města p. Ráce se dotyční majitelé mají obracet přímo na p. Paulovou - tlf. 584425126, která bude poskytovat další informace či kontakty na příslušné instituce.

 

Otázkou je, zda není v podobném stavu i zbytek studní v obci, které se v této akci neprověřovaly.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode