Vyšetření vody ze zaplavených studní zdarma!!!

03.07.2009 19:04

Obecné zásady a postupy pro bezplatné vyšetření vzorků vod ze zaplavených studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou   (8,9 kB)

Dle pokynů starosty Města Zlatých Hor:

1) Majitelé kontaminovaných studní v Ondřejovicích a Salisově - kontaktujte neprodlenně Jaroslava Vojčáka (739627492, písemně na tyto stránky) nebo Miroslava Sýkoru (737241033) a poskytněte jim na sebe telefonní číslo, aby mohl být zpracován aktuální seznam

2) Hasiči Ondřejovice poté naplánují a provedou v nejbližších dnech 2-3 vyčerpání  a očištění stěn studní proudem vody (studně menší hloubky si ale raději kvůli urychlení vyčerpejte sami)

3) Po několikerém vyčerpání ZÁVADNÉ VODY ze studny, proveďte dezinfekci vody ve studni ( !!) VHODNÝM přípravkem např. SAVO ORIGINÁL

Dezinfekce pitné vody ve studnách

Postup: SAVO ORIGINÁL nenalévevejte přímo do studny, dávkujte na každých 1000 litrů pitné vody 20 ml SAVA Original.

Vodní hladinu skrápějte NAŘEDĚNÝM roztokem SAVA ORIGINÁL. 

( například namícháno v kbelíku nebo konvi ).

Po 30 minutách  je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dávkování SAVO ORIGINÁL:

20ml = 0,2dcl = 0,02litru  / 1m3 = 1 METR KRYCHLOVÝ = 1 KUBÍK = 1000 litrů VODY

Příklad: do studny s obsahem 2,5 m3 pitné vody nalejte 0,5dcl Sava Originál 

= "1 velký panák" ,   ;-)

!!! POZOR: jinak označený výrobek  SAVO, není vhodný pro desinfekci pitné  vody ve studni !!!

4) Krajská hygienická stanice poté provede v jednom dni (datum bude upřesněno a oznámeno postiženým telefonicky) odběr vzorků ze všech postižených studní.  Majitelé studní mají prokázat, že studna byla opravdu zatopená (fotografie, písemné prohlášení, svědek)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode