Komplexní pozemková úprava

29.09.2010 17:01

29.9.2010 proběhl kontrolní den akce Komplexní pozemkové úpravy Ondřejovice v Jeseníkách s tímto programem:

1) Seznámení s postupem prací na KPÚ

2) Časový harmonogram průběhu KPÚ

 

Sbor zástupců vyslechl zprávu a posléze připomínkoval předložený plán pozemkové úpravy. Také se stanovily priority pro harmonogram průběhu KPÚ - prioritu č.1 dostaly práce na protipovodňových opatřeních (např. svah nad domy Venigrových, Kovaříků, Šebků a samozřejmě i svažitá pastvina nad Salisovem). Dle připraveného projektu bude zažádáno o dotaci EU na tato opatření, jež budou po získání finančních prostředků realizována.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode