Kniha návštěv

Datum 08.12.2015
Vložil SMZH,a.s.
Titulek Zastupitelstvo 14.12.2015

S t a r o s t a M ě s t a Z l a t ý c h H o r
_______________________________________________________
Ve Zlatých Horách dne 7. prosince 2015
Tato pozvánka slouží všem členům zastupitelstva města jako doklad pro zaměstnavatele k uvolnění ze
zaměstnání a poskytnutí náhrady ušlé mzdy podle § 71, odst. 4. zákona o obcích.
P O Z V Á N K A
na 9. zasedání Zastupitelstva města Zlatých Hor, které se uskuteční
v pondělí 14. prosince 2015 od 17:00 hod.
v Multifunkčním volnočasovém centru na Bezručově ulici ve Zlatých Horách
s tímto programem:
1. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
a) Záměry na převody nemovitého majetku
- záměr na převod pozemku p. č. 447/2 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách,
- záměr na převod pozemku p. č. 481/2 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách,
- záměr na převod pozemků p. č. 382 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách,
- záměr na převod pozemků p. č. 379 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách
b) Záměr na směnu nemovitého majetku
c) Převody nemovitostí
- převodu pozemku p. č. 1726/2 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách,
- převodu pozemku p. č. 422, jehož součástí je bytový dům č. p. 99 a pozemku p. č. 423 v k. ú.
Zlaté Hory v Jeseníkách,
d) Bezúplatné nabytí pozemku
e) Hospodaření s byty
2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
a) Rozpočet na rok 2016
b) Rozpočtové změny
c) Obecně závazná vyhláška
d) TJ Sokol Ondřejovice
e) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Zlatých Hor
3. UMÍSTĚNÍ PAMĚTNÍ DESKY
4. DISKUZE A ZÁVĚR
Ing. Milan Rác v. r.
starosta města

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode